Financiering

Uw Zusters Getrouwe Wijkverpleging kan zowel zorg in natura, PGB als particuliere zorg leveren. 

Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt.

Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg krijgt en waar u recht op heeft. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

Zorgverzekeringswet ( ZVW )

Persoonlijke verzorging en verpleging vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en maakt onderdeel uit van de basisverzekering. Om deze reden bent u hier geen eigen bijdrage voor verschuldigd. In opdracht van de zorgverzekeraar verzorgt onze wijkverpleegkundige de indicatie. Samen met de wijkverpleegkundige wordt geïnventariseerd of u hiervoor in aanmerking komt. Met deze indicatie kan gebruik gemaakt worden van de geïndiceerde zorg via zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB).

Wet Langdurige Zorg ( Wlz )

Indien u langdurige zorg nodig heeft en voldoet aan alle voorwaarden dan kunt u of wij namens u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie aanvragen. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor de indicatie. Deze indicatie valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CIZ. De geïndiceerde zorg kunt u ontvangen via zorg in natura of persoonsgebonden budget.

Particuliere Zorg

Het is mogelijk om zorg te ontvangen zonder dat u een indicatie heeft. U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd.

Eigen bijdrage

Als u zorg ontvangt vanuit de Wlz dan is het mogelijk dat u een wettelijk verplichte eigen bijdrage afstaat. Dit geldt zowel voor zorg in natura als voor PGB. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De incassering van de eigen bijdrage loopt via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Als de indicatie eenmaal toegekend is, dan ontvangt u hierover een brief. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CAK.

Huishoudelijke Verzorging

Huishoudelijke verzorging valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze zorg. Dat betekent dat u een indicatie bij uw gemeente moet aanvragen.

Eigen Bijdrage

Voor de huishoudelijke verzorging betaalt u een eigen bijdrage als u de indicatie hiervoor heeft. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De incassering van de eigen bijdrage loopt via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CAK.

24/7 Bereikbaar

24/7 BEREIKBAAR


Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en 7 en dagen in de week ongeacht feestdagen. Als wij uw aanvraag binnen hebben, dan kunnen wij u een persoonlijk advies uitbrengen over onze particuliere zorg. Tijdens dit gesprek wordt samen met u bepaald welke zorg u wenst of welke zorg noodzakelijk is.