Particuliere Zorg

Het is mogelijk om zorg te ontvangen zonder dat u een indicatie heeft. U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd.

Eigen bijdrage

Als u zorg ontvangt vanuit de Wlz dan is het mogelijk dat u een wettelijk verplichte eigen bijdrage afstaat. Dit geldt zowel voor zorg in natura als voor PGB. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De incassering van de eigen bijdrage loopt via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Als de indicatie eenmaal toegekend is, dan ontvangt u hierover een brief. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CAK.

24/7 Bereikbaar

24/7 BEREIKBAAR


Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en 7 en dagen in de week ongeacht feestdagen. Als wij uw aanvraag binnen hebben, dan kunnen wij u een persoonlijk advies uitbrengen over onze particuliere zorg. Tijdens dit gesprek wordt samen met u bepaald welke zorg u wenst of welke zorg noodzakelijk is.