Wet Langdurige Zorg ( Wlz )

Indien u langdurige zorg nodig heeft en voldoet aan alle voorwaarden dan kunt u of wij namens u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie aanvragen. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor de indicatie. Deze indicatie valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CIZ. De geïndiceerde zorg kunt u ontvangen via zorg in natura of persoonsgebonden budget.

24/7 Bereikbaar

24/7 BEREIKBAAR


Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en 7 en dagen in de week ongeacht feestdagen. Als wij uw aanvraag binnen hebben, dan kunnen wij u een persoonlijk advies uitbrengen over onze particuliere zorg. Tijdens dit gesprek wordt samen met u bepaald welke zorg u wenst of welke zorg noodzakelijk is.