Zorgverzekeringswet ( ZVW )

Persoonlijke verzorging en verpleging vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en maakt onderdeel uit van de basisverzekering. Om deze reden bent u hier geen eigen bijdrage voor verschuldigd. In opdracht van de zorgverzekeraar verzorgt onze wijkverpleegkundige de indicatie. Samen met de wijkverpleegkundige wordt geïnventariseerd of u hiervoor in aanmerking komt. Met deze indicatie kan gebruik gemaakt worden van de geïndiceerde zorg via zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB).

24/7 Bereikbaar

24/7 BEREIKBAAR


Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en 7 en dagen in de week ongeacht feestdagen. Als wij uw aanvraag binnen hebben, dan kunnen wij u een persoonlijk advies uitbrengen over onze particuliere zorg. Tijdens dit gesprek wordt samen met u bepaald welke zorg u wenst of welke zorg noodzakelijk is.