Huishoudelijke Verzorging

Huishoudelijke verzorging valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze zorg. Dat betekent dat u een indicatie bij uw gemeente moet aanvragen.

Eigen Bijdrage

Voor de huishoudelijke verzorging betaalt u een eigen bijdrage als u de indicatie hiervoor heeft. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De incassering van de eigen bijdrage loopt via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CAK.

24/7 Bereikbaar

24/7 BEREIKBAAR


Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en 7 en dagen in de week ongeacht feestdagen. Als wij uw aanvraag binnen hebben, dan kunnen wij u een persoonlijk advies uitbrengen over onze particuliere zorg. Tijdens dit gesprek wordt samen met u bepaald welke zorg u wenst of welke zorg noodzakelijk is.