(Wijk)Verpleging

Verpleging is gericht op het herstellen of voorkomen van een aandoening of handicap.

 

Bij verpleging kan het gaan om:

  • Wondzorg
  • Stomazorg
  • Katheterzorg
  • Sonde
  • Bloedsuikers meten
  • Toereiken van medicatie
  • Toediening van medicatie, bv. injecties

 

 

Naast verpleegtechnische handelingen geven wij ook advies over hoe u het beste kunt omgaan met uw ziekte en-/of handicap.

Het leven met een aandoening of handicap brengt veel emoties teweeg.

Verpleegkundigen kunnen optreden als een coach.

Wij kijken niet alleen naar de fysieke aspecten, maar ook naar de mentale aspecten van de cliënt.

Advies, instructie en voorlichting is een belangrijk onderdeel van de zorg.

Samen met u bespreken wij uw wensen over de zorg en bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om te inventariseren welke hulp u nodig heeft.

Daarbij kan het gaan om persoonlijke verzorging en verpleging.

Naar aanleiding van het gesprek stelt de wijkverpleegkundige samen met u een indicatie op.

Op basis daarvan wordt de zorg voor u georganiseerd.

 


 

24/7 Bereikbaar

24/7 BEREIKBAAR


Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en 7 en dagen in de week ongeacht feestdagen. Als wij uw aanvraag binnen hebben, dan kunnen wij u een persoonlijk advies uitbrengen over onze particuliere zorg. Tijdens dit gesprek wordt samen met u bepaald welke zorg u wenst of welke zorg noodzakelijk is.